2017

Po Mszy świętej o godzinie 11-stej w dniu
Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
na terenie plebanii odbyło się spotkanie naszych Parafian i Gości.

fot. Lucyna Leśniak


fot. T. Warczak


2015

Przewielebny Księże Kanoniku, czcigodny Jubilacie.

Obchodzimy dziś 35-tą rocznicę, Twych kapłańskich święceń. Patrząc wstecz 35 lat dorosłego życia to z jednej strony mgnienie oka, z drugiej lata mozolnej pracy. Żeby wszystko co się wydarzyło ogarnąć wspomnieniem trzeba pokusić się o trochę podsumowań. Te lata, to nie mniej niż 13 tys. Mszy świetych odprawionych za żywych i zmarłych, głównie jako błagalne, czasem jako dziękczynne. To niepoliczona liczba konsekrowanych hostii i udzielonych komunii świętych. Jeden Pan Bóg wie ile było, w skrytości izdebki przemodlonych godzin, absolucji udzielonych w konfesjonale,w szpitalu, ile chrztów, ile pobłogosławionych par podczas zaślubin, ile błogosławieństw udzielonych wiernym, ile wiatyków i ile osób odprowadzonych na wieczny spoczynek. Nim zawitał nam Ksiądz do Włosani była trudna i odpowiedzialna praca z chorymi w szpitalu. Potem duszpasterzowanie przez długi czas na nie własnej parafii. Obowiązki kapłańskie to zaledwie część wysiłków. Tu we Włosani to także praca, za którą Trzeba by Księdza Kanonika, w historii parafii, nazwać- Eugeniusz Odnowiciel. Właściwie tylko szczegółowa retrospektywna wystawa fotograficzna mogłaby w pełni oddać wszystko to co zostało zrobione, a co dziś uważamy za normalność. Nie zawsze tak było, jak to widzimy teraz. Jak kiedyś w rozmowie ks. Dziekan z Sieprawia zauważył: „ten Wasz włosański kościół, to była taka biedna stajenka”.

Po krótce powtórzę główne zmiany bo coraz więcej jest osób w parafii, które nie pamiętają innego kościoła jak ten, który dziś widzimy:

* zaczęło się od malowania kościoła,

* potem mieliśmy wymianę nagłośnienia,
  byśmy zamiast nabożeństw nie musieli słuchać

  radia, które nagle zagłuszało słowa celebransa,

* potem była przebudowa prezbiterium,

* nowy ołtarz główny,

* nowe ławki,

* nowa dzwonnica z okazji fundacji nowego dzwonu,

* nowe ołtarze boczne,

* zmiana systemu ogrzewania,

* wymiana więźby i pokrycie dachu na kościele,

* remont elewacji i ocieplenie kościoła,

* remont odwodnienia wokół kościoła,

* wykonanie chodnika procesyjnego wokół kościoła,

* nowe, o naprawdę pięknym brzmieniu organy,

* ogrodzenie i rozbudowa parafialnego cmentarza,

* budowa groty,

* odnowienie budynku plebanii i zagospodarowanie ogrodu,

* natomiast trudno wyliczyć nowe liturgiczne szaty i utensylia.

Aktywność w ogóle, a tu we Włosani szczególnie aktywność Twoja, drogi Jubilacie, ma to do siebie, że prowokując mobilizuje innych. Widząc konsekwentne zmiany, znaleźli się darczyńcy: jedni ufundowali witraże do okien, drudzy ofiarowali obrazy zdobiące dziś ściany kościoła, jeszcze inni podarowali sprzęt liturgiczny.

Jak za te lata inicjatywy i dynamizmu w posłudze krakowskiemu Kościołowi i tutejszej Parafii możemy Księdzu Kanonikowi podziękować?  

Wydaje się, że najlepiej będzie jeżeli przywołamy pamięć św. Jana Vianneya, szczególnego patrona księży proboszczów, słowami kilku wezwań z litanii i razem poprosimy o wszelkie możliwe błogosławieństwa i łaski dla naszego Jubilata, zatem:

Święty Janie Mario Vianneyu,
módl się za Nim.
Św. Janie Vianneyu, pobożny sługo Niepokalanego Serca Maryi,      
módl się za Nim.

Św. Janie Vianneyu, pełen czci wobec Najświętszego Sakramentu,
módl się za Nim.

Św. Janie Vianneyu, wierny towarzyszu chorych,        
módl się za Nim.

Św. Janie Vianneyu, który jednałeś wielu grzeszników z Bogiem,
módl się za Nim.

Św. Janie Vianneyu, który utwierdzałeś wielu sprawiedliwych na drodze łaski,
módl się za Nim.

Św. Janie Vianneyu, niebieski patronie proboszczów,
módl się za Nim. 

A na dalsze lata posługiwania Kościołowi, po dawnemu życzymy
Szczęść Boże!
                                                                                                                   

RADA PARAFIALNA w imieniu PARAFIAN 


Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia obelisku
" PAMIĘCI POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH NA WSCHODZIE"

 MSZA ŚWIĘTA
11.X.2014 - godź. 12.15

Odsłonięcie obelisku :
KAROLINA KACZOROWSKA
małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej
Poświęcenie obelisku :
J.E.Ks.Bp TADEUSZ PIERONEK

Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska  dokonała uroczystego odsłonięcia obelisku „

Pamięci Poległych i Pomordowanych na Wschodzie” –
usytuowanego w otoczeniu naszego Kościoła parafialnego.
 

Uroczystości rozpoczęły się powitaniem Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej o godzinie 12.00. Mszę Świętą sprawował J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pieronek. Odsłonięcie obelisku nastąpiło przy honorowej asyście 6 Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa. Program uroczystości przewidział również Okolicznościowy Koncert Patriotyczny Orkiestry Straży Pożarnej z Włosani.O godzinie 16:00, w siedzibie UG Mogilany odbyło się otwarte spotkanie Pani Prezydentowej
z mieszkańcami Gminy Mogilany. Połączono je z prezentacją książki biograficznej pt. "Prezydentowa Karolina Kaczorowska – Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn" autorstwa Iwony Walentynowicz.


KALENDARZ na rok 2014

Redakcja  MIEJSCA ŚWIĘTE W POLSCE - ul. Skaryszewska 13/10,  03- 802 WARSZAWA
Wydawnictwo ARSGRAF - ul. Jaktorowska 40, 96- 300 Żyrardów
Kalendarium i korekta: Jan Korcz
Opracowanie tekstów i szaty graficznej
: Jolanta Mróz - admin www.parafia-wlosan.plfot. Iwona Pirożkow


UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 

26 sierpnia 2013

Msza św. DZIĘKCZYNNA

U Pana Boga za piecem,
przed Głogoczowem,
za Gajem…
gdzie przy przydrożnych Krzyżach
czas nawet czasem przystaje,
gdzie zieleń łąk wespół z niebem błękitnym daje wytchnienie,
gdzie  w gąszczu lasów schronienie znajduje  leśne stworzenie,
przecudny widok na Tatry,
pejzaż sielski i swojski.
Włosań
i wzgórze z Kościołem pod wezwaniem Królowej Polski.
Mała, miła parafia pod opieką Matki Boskiej,
a duszpasterzem od lat 15- stu jest Ksiądz Eugeniusz Wątorski.


Za te 15 lat pracy dziś Bogu dziękujemy.
I Księdzu Proboszczowi za serce- wdzięczność okazać chcemy.

Prosimy Matkę Bożą, by Proboszcza wspierała.
By prawda o Bożej Miłości w sercach parafian wciąż trwała.
By nam wskazywał stale, którą  iść drogą do Nieba.
i przypominał: do szczęścia tylko Boga potrzeba.